happy logo (2)

             här kan du kontakta oss

Adress

Happy Gilmore AB
Ringuddsslingan 37
SE-19791-Bro

Org.nr: 556049-6415

   vi  är  happy

         Sverige

               Fredrik Widman
                             VD
                       Stockholm
       fredrik@happygilmore.se
             +46 761 - 81 63 33

                 Dirk Renglund  
     Marknads o försäljningschef
                      Stockholm
           dirk@happygilmore.se
                +46 723 - 81 08 09

       Danmark

               Kim Rasmussen
   Försäljningsansvarig  Danmark
          kim@happygilmore.se
               +45 601 - 74 762